ห้องประชุมการเวก

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ด้านล่าง หน้าโรงครัว

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมการเวก ***

ห้องประชุมประดิพัทธิ์

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ด้านบนตึกอุบัติเหตุ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมประดิพัทธิ์ ***

ห้องประชุมราชพฤกษ์

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้นสอง ตึกอำนวยการ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมราชพฤกษ์ ***

ห้องประชุมเวชศาสตร์

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ช้นล่างตึกอำนวยการ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมเวชศาสตร์ ***