รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุมการเวก

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ด้านล่าง หน้าโรงครัว

แสดง

ห้องประชุมประดิพัทธิ์

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ด้านบนตึกอุบัติเหตุ

แสดง

ห้องประชุมราชพฤกษ์

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้นสอง ตึกอำนวยการ

แสดง

ห้องประชุมเวชศาสตร์

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ช้นล่างตึกอำนวยการ

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ