ระบบงานสารบรรณ รพร.จอมบึง ระบบ E- Office

I:I:I:I ยินดีต้อนรับ I:I:I:I     ผู้เข้าใช้งานขณะนี้ 1 คน
   เวลาขณะนี้ :  
E-Office
สมาชิกเข้าระบบที่นี่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 ๐๐๐ สำหรับเจ้าหน้าที่
สมาชิกที่เข้าใช้งาน 10 อันดับ
งานการเงิน
940
ฝ่ายบริหารทั่วไป
418
พยาบาลชุมชน
302
NSO
225
บุคลากร
217
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
159
เภสัชกรรม
115
งานเอดส์และวัณโรค
106
งานเวชศาสตร์ฯ
81
งานรังสี
80
ดูการสถิติการเข้าใช้ทั้งหมด
ตรวจสอบสถิติการรับ-ส่ง รายคน / เดือน
» ระบบงานสารบรรณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง

ระบบบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ พัฒนาโดย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง