ทั้งหมด 17 ผลลัพธ์

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
07880รพ.สต.ปากช่อง66839149097.77
07881รพ.สต.บ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง63406756488.07
07882รพ.สต.บ้านเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง58398483691.72
07883รพ.สต.บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร120174924592.31
07884รพ.สต.เบิกไพร56899225796.03
07885รพ.สต.ด่านทับตะโก78236631791.93
07886รพ.สต.บ้านหนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก46496280593.97
07887รพ.สต.บ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก5088957898.86
07888สถานีอนามัยบ้านโกรกสิงขร ตำบลด่านทับตะโก73221628191.42
07889รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น52501339793.53
07890รพ.สต.แก้มอ้น948131897779.98
07891รพ.สต.บ้านรางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น47866222995.34
07892รพ.สต.รางบัว25873756870.75
07893รพ.สต.บ้านหนองนก ตำบลรางบัว00-
11458รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง16061671734598.92
14224รพ.สต.บ้านหนองไผ่25457191392.49
77689ศ.ชุมชนเมืองจอมบึง00-