วันที่ 31 มีนาคม 2564
เรื่อง อำเภอจอมบึง ดำเนินการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ( กลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ) ในพื้นที่อำเภอจอมบึง นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง ได้ให้เกียรติเป็นประธานดำเนินการ
นายสุระ เอติญัติ สาธารณสุขอำเภอจอมบึง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมดำเนินการมอบถุงยังชีพ โดยอำเภอจอมบึง และได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง จากมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ( กรุงเทพ ฯ ) สำหรับมอบให้กับผู้ยากไร้ที่เป็นผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอจอมบึง โดยมีกำหนดการ มอบในวันที่ 31 มีนาคม 2564 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
1. ช่วงเช้า กลุ่มเป้าหมาย : ตำบลปากช่อง ตำบลจอมบึง และตำบลรางบัว
ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจอมบึง
2. ช่วงบ่าย กลุ่มเป้าหมาย : ตำบลด่านทับตะโก ตำบลแก้มอ้น และตำบลเบิกไพร
ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลด่านทับตะโก

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook