แบ่งประเภทตามสถานการณ์

สถานการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร

แบ่งประเภทตามตำบลที่เกิดเหตุ

พื้นที่เกิดเหตุจากอุบัติเหตุทางถนน แยกรายตำบล

แบ่งประเภทตามเดือนที่เกิดเหตุ

จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน รายเดือน อำเภอจอมบึง

แบ่งตามเพศและอายุ

จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ

อื่นๆ

ยานพาหนะที่เกิดเหตุ

จุดเกิดเหตุจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอจอมบึง

จุดเกิดเหตุจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอจอมบึง

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook