โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

Contact us.. ติดต่อเรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 8 บนถนน ราชบุรี-จอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
สามารถติดต่อ/ร้องเรียนผ่านกล่องข้อความด้านล่าง

โทรศัพท์

FAX

ที่อยู่

  • ที่ตั้ง: เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

  • แผนที่เส้นทาง: ไปยังแผนที่

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook