ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous Next

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง จังหวัด ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Footer Logo

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook