กิจกรรมต่างๆ

ขอขอบคุณ คุณมานิตย์ สัจจิมานนท์ และครอบครัวเก่งกาจกุล ที่ร่วมบริจาคเงิน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

          โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ขอขอบคุณ คุณมานิตย์ สัจจิมานนท์ และครอบครัวเก่งกาจกุล ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นจำนวนเงิน 373,000 บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ขอให้ผลบุญครั้งนี้ส่งผลให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook