กิจกรรมต่างๆ

มอบทุนโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนแก่ผู้ยากไร้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

             โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรีมอบทุนโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนแก่ผู้ยากไร้ 

 

 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง โดยมีพระปิยทัสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีฝ่ายธรรมยุต ประธานฝ่ายสงฆ์

               นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 3 ได้จัดตั้งกองทุนโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนผู้ยากไร้ โดยดำเนินการในโรงพยาบาลที่สมเด็จพระสังฆราชทรงสร้าง จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 5 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โดยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ร่วมบริจาคเข้าสมทบกองทุนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงและในปีนี้คณะกรรมการได้พิจารณามอบทุนจำนวน 49 ทุนทุนละ 5,000 บาททั้งนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ทรงสร้างอาคารถวายในนามสมเด็จพระสังฆราช

                 แพทย์หญิงผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง กล่าวว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงได้จัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชแล้ว จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธราร่วมบริจาคสมทบกองทุน

                 ผู้ที่มีความประสงค์ระร่วมบริจาคสมทบกองทุนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงสามารถร่วมบริจาคได้อย่างต่อเนื่อง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-261592-4 ติดต่อคุณกาญจนา ฉันทศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook