กิจกรรมต่างๆ

การประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 18

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

การประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 18
“Inner Power, Together We Can”
14-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook