"โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จัดสร้างขึ้นโดยใช้เงินบริจาคจากประชาชน เพื่อถวายเป็นของขวัญ แด่องค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในวโรกาส อภิเษกสมรส"

 "จากจำนวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21แห่ง ทั่วประเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ปัจจุบันมีขนาด 60 เตียง"

 

Historical Event เหตุการณ์สำคัญ

๑๙ เม.ย. - ๔ พ.ย. ๒๕๑๙
"เสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาอนุมัติสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอ ขนาด 30 เตียง"

๘ พ.ย. ๒๕๑๙ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๒๐
"พิจารณาหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นสถานที่ปลูกสร้างโรงพยาบาลเป็นที่สาธารณประโยชน์ อยู่ริมถนนจอมบึง ห่างจากตลาดจอมบึงประมาณ 4 กม"

๒๑ ก.ค. ๒๕๒๐
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์"

 

๑๗ ส.ค. ๒๕๒๑
"ย้ายจากศูนย์การแพทย์และอนามัยชั้น 1  จอมบึง มาเตรียมเปิดดำเนินการยัง รพ.แห่งใหม่"

 

๒๙ ก.ย. ๒๕๒๑
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลฯ"

 

๑๐ ก.ค. ๒๕๓๐
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑"

 

๑๖ ส.ค. ๒๕๓๗
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล ครั้งที่ ๒"

 

๑๖ เม.ย. ๒๕๓๙
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเปิดอาคารผู้ป่วย สกลมหาสังฆปริณายก ๓ "

 

๙ เม.ย. ๒๕๔๗
"พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล"

 

Footer Logo

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook