"โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จัดสร้างขึ้นโดยใช้เงินบริจาคจากประชาชน เพื่อถวายเป็นของขวัญ แด่องค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในวโรกาส อภิเษกสมรส"

 

IMG_0017_800x566.jpg
ward-.jpg"จากจำนวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21แห่ง ทั่วประเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ปัจจุบันมีขนาด 60 เตียง"

 

Historical Event เหตุการณ์สำคัญ

๑๙ เม.ย. - ๔ พ.ย. ๒๕๑๙
"เสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาอนุมัติสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอ ขนาด 30 เตียง"

๘ พ.ย. ๒๕๑๙ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๒๐
"พิจารณาหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นสถานที่ปลูกสร้างโรงพยาบาลเป็นที่สาธารณประโยชน์ อยู่ริมถนนจอมบึง ห่างจากตลาดจอมบึงประมาณ 4 กม"

๒๑ ก.ค. ๒๕๒๐
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์"

IMG_0003_800x569.jpg

 

๑๗ ส.ค. ๒๕๒๑
"ย้ายจากศูนย์การแพทย์และอนามัยชั้น 1  จอมบึง มาเตรียมเปิดดำเนินการยัง รพ.แห่งใหม่"

 

๒๙ ก.ย. ๒๕๒๑
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลฯ"

IMG_0001_800x567.jpg

 

๑๐ ก.ค. ๒๕๓๐
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑"

IMG_0009_800x579.jpg

 

๑๖ ส.ค. ๒๕๓๗
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล ครั้งที่ ๒"

IMG_0014_800x571.jpg

 

๑๖ เม.ย. ๒๕๓๙
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเปิดอาคารผู้ป่วย สกลมหาสังฆปริณายก ๓ "

 

๙ เม.ย. ๒๕๔๗
"พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล"

 

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook