Image

เรียนรู้ไปด้วยกัน ความรู้สู่ประชาชน

  • 1
  • 2

ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ บรรยากาศในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจอมบึงมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศในโรงพยาบาลให้ร่มรื่น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ดื่มด่ำกับความสวยงานของแมกไม้นานาพรรณ

"โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"

สมัครจดหมายข่าวของเรา

Find us at

ที่ตั้งโรงพยาบาล:
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150 >>ไปยังแผนที่

032 261592 ถึง 4
cbhospital.rb@gmail.com

Open daily : 24 hour

Facebook